Журналістські розслідування Віктора Котенка

Європейська ініціатива «Східне партнерство»

2009-10-04 15:12:41

Європейська ініціатива «Східне партнерство»

В самий розпал цькувань, організованих проти мене «органами» у зв'язку з публікаціями матеріалів журналістських розслідувань, отримав запрошення до Києва на прес-конференцію. На мене подивились, відшкодували витрати на проїзд і ... більше нічого і ніколи, на роль зрадника Батьківщини мене забракували. Виступити з питань дотримання в Україні свободи слова і щодо репресій проти журналістів я без погодження не наважився — тематика зустрічі була зовсім  іншою...

30 вересня 2009 року у Представництві Європейської комісії в Україні (м.Київ, вул.Круглоуніверситетська,10) відбулася прес-конференція для представників засобів масової інформації, на якій обговорювались питан­ня розвитку ініціативи Східне партнерство.

Представництво Європейської Комісії в Україні

Європейська комісія — політично незалежна структура ЄС, орган виконавчої влади ЄС, який ініціює законодавчі пропозиції, керує впро­вадженням політики ЄС, виконанням бюджету та інших рішень Парла­менту і Ради ЄС, представляє ЄС в цілому на міжнародній арені.
Склад: 27 комісарів, кожен з яких представляє одну країну ЄС, проте діє в інтересах усього ЄС (а не виконує настанови національного уряду) і відповідає за певну галузь політики. Комісарів призначають терміном на п’ять років. Призначення відбувається протягом шести місяців після ви­борів нового складу Європейського Парламенту. Уряди країн ЄС ре­комендують кандидатуру нового Президента Комісії, який в результаті консультацій з урядами країн ЄС визначає кандидатури інших 26 членів Комісії. Потім кандидати проходять слухання у Європейському Парла­менті, який виносить рішення щодо усього складу Комісії.
Веб-сайт: www.ec.europa.eu

Східне партнерство

Ініціатива Східного партнерства була затверджена Європейською Ра­дою у березні 2009 року, а її офіційне відкриття відбулося в травні 2009 року на саміті в Празі за участю лідерів 27 країн ЄС та 6 країн-партнерів.

Формат співпраці відповідно до потреб та прагнень кожного з парт­нерів:

  • нові угоди про асоціацію, включаючи глибокі та комплексні угоди про зону вільної торгівлі для тих партнерів, які досягли достатнього прогре­су в розвитку демократії, верховенства права, поваги до прав людини, дотриманні принципів ринкової економіки, сталого розвитку та належно­го врядування;
  • комплексні програми за фінансової підтримки ЄС для покращання адміністративної спроможності країн-партнерів;
  • поступова інтеграція в економіку ЄС із дотриманням асиметрії, не­обхідної економікам країн-партнерів;
  • заохочення країн-партнерів до розвитку вільної торгівлі між ними з більш довгостроковою метою розвивати Економічну спільноту сусідства;
  • укладення «договорів мобільності та безпеки», які сприятимуть простішому легальному перетину кордону ЄС, посилюючи при цьому за­ходи, спрямовані на боротьбу з корупцією, організованою зло­чинністю та незаконною міграцією;
  • можливості для розвитку трудової мобільності з перспективою більшої відкритості ринків праці ЄС;
  • лібералізація процесу оформлення віз як довгострокова ціль;

програми, спрямовані на соціально-економічний розвиток країн-парт­нерів з метою скорочення диспропорцій у розвитку регіонів.

Чотири платформи як інноваційний компонент Східного партнерства:
— демократія, належне урядування та стабільність;
— економічна інтеграція та конвергенція з політиками ЄС;
— енергетична безпека;
— контакти між людьми.

Угоди про асоціацію створять потужний політичний зв’язок і сприяти­муть подальшому зближенню через встановлення тіснішого поєднання із законодавством і стандартами ЄС. З кожною країною-партнером буде розроблено Програму комплексного інституційного розвитку, спрямова­ну на вдосконалення адміністративної спроможності у всіх відповідних галузях співпраці.
Поступова інтеграція в економіку ЄС передбачає заснування глибокої та комплексної зони вільної торгівлі (ГКЗВТ). Вони поширюватимуться на усю торгівлю, включаючи енергетику, та будуть спрямовані на найви­щий можливий рівень лібералізації, забезпечать справжні можливості для посиленого руху товарів, капіталу та постачання послуг.

Пакти «мобільності та безпеки» поширюватимуться на боротьбу з не­легальною міграцією, піднесення систем притулку до рівня стандартів ЄС, створення інтегрованих структур управління кордонами, приведе­ними у відповідність до законодавства ЄС, а також посилення можливос­тей правоохоронних і судових органів у боротьбі проти корупції та ор­ганізованої злочинності.
Візова політика впроваджується поетапно у напрямку візової лібе­ралізації. Пропонується, як перший крок, розпочати переговори щодо спрощення візового режиму з партнерами без укладення відповідних угод. Як другий крок-переглянути діючі угоди, щоб запровадити додат­кові заходи із спрощення візового режиму, наприклад, скасування пла­ти за візу для всіх громадян. Надалі розробити узгоджений план для покращання консульського покриття країн ЄС у регіоні, заохочуючи країни ЄС до ширшого використання представництва та фінансової підтримки створення спільних візових центрів на основі успішного досвіду в Кишиневі.

Журналістів мас-медіа цікавили також проблемні питання розвитку ініціативи «Східне партнерство» на місцевому рівні, такі, наприклад, як економічна доцільність, результативність закордонних відряджень предс­тавників бюрократичного апарату органів влади України за рахунок коштів ЄС, недостатня поінформованність громадянського суспільства, тощо.

Нажаль, для українських спостерігачів будь- яка програма інтеграції у цивілізований світ зазвичай дає про себе знати лише форумами, конфе­ренціями, семінарами, тренінгами та засіданнями за «круглими столами». Громадянське суспільство України очікує на більш вагомі результати втілення у життя ініціативи ЄС. Демократичні зміни в Україні проходять не так швидко, як того хотілося б. Готовність держави до євроінтеграції в значній мірі залежить від громадянської активності українського суспіль­ства.

Вражає масштабність проекту ЄС щодо інтеграції пострадянського суспільства в демократичні інституції, щодо поступової адаптації еко­номічної та політичної системи України до євростандартів.

Більш детальну інформацію можна отримати на Веб-сайті: www.delukr.ec.europa.eu

Віктор Котенко

Фото матеріали:

Добавить комментарий