Журналістські розслідування Віктора Котенка

ПЛАГІАТ. Професор викриває …

Україна.

  В Житомирі з новою силою запалав конфлікт між апологетом науки про бухгалтерський облік, професором, доктором наук Францем Бутинцем і його колишнім учнем, ректором державного університету «Житомирська політехніка» Віктором Євдокимовим. Протистояння триває вже декілька років і суть його полягає в наступному: колеги професора Бутинця повідомили йому про те, що в кандидатській і докторській дисертаціях Віктора Євдокимова виявлений чистої води плагіат. Це означає, що титулованый ректор, немов шкідливий двієчник, слово в слово списав чужі роботи, вставляючи фрагменти з них у свої дисертації. Франц Бутинец цю інформацію перевірив і жахнувся — сотні фрагментів дійсно слово в слово вкрадені з дисертацій інших наукових діячів! І таких епізодів професор задокументував аж 267 ! Що ж тепер виходить ? Докторська дисертація ректора «Житомирської політехніки» — «липа» ? І звання, і нагороди і високі посади Віктора Євдокимова — це результат банальних фальсифікацій ? Тримай злодія ???

Професор Бутинец багаторазово, але безрезультатно звертався із заявами про плагіат ректора в різноманітні державні установи України, аж до профільного міністерства, офісу президента України і Генерального прокурора України. Проте ніхто з чиновників досі не ініціював перевірку інформації про плагіат і інші супутні зловживання. Більш того, усі тексти звернень Бутинця загадковим чином опинялися в руках ректора Євдокимова, який, скориставшись ними, вирішив оскаржити правдивість інформації про свій плагіат в суді. Проте, судові позови ректора про захист честі і гідності та визнання компроментуючої інформації недостовірною чомусь базуються лише на вимозі спростувати смачні епітети, які прямолінійний Франц Францевич вживав у своїх заявах. Схема планувалася проста: суд повинен визнати, що Віктор Євдокимов не така — сяка нехороша людина, якою його назвав старий вчитель, і тому інформація про плагіат як би автоматично не відповідає дійсності. Але цей номер не пройшов, суди першої і апеляційної інстанцій не задовольнили позовні вимоги ректора «Житомирської політехніки». Адвокат Євдокимова в судовому засіданні довго і виразно зачитував лайливі вирази, якими Франц Бутинец обклав як самого ректора, так і його сподвижників, але аргументів, які б спростовували факти плагіату, викладено не було. Останнє засідання Апеляційного суду Житомирської області відбулося 20 жовтня 2021 р., випадковий відеозапис, зроблений мобільним телефоном, можна переглянути тут : https://youtu.be/qoewVk2aYgw

Судові рішенняї:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/97495940

https://reyestr.court.gov.ua/Review/100465216

Після проголошення судового вердикту професор Бутинець побажав дати інтерв'ю незалежному журналісту Віктору Котенко. Відеозапис шокуючих одкровень дивіться за посиланням: https://youtu.be/j1uJ73TlnMw

Інформацію, яку озвучив професор, сміливо можна назвати сенсаційною! Опальний вчений показав звідну порівняльну таблицю з витягами з дисертацій Віктора Євдокимова та інших науковців – збіги просто вражаючі, літера в літеру, кома в кому ! Також він розповів, що наукові дисертації в державному університеті «Житомирська політехніка» продаються направо і наліво випадковим людям за ціною від 10 до 20 тисяч доларів за штуку і продано їх вже сотню. Франц Бутинець озвучив прізвища високопосадових чиновників, які забезпечують «дах» житомирському «науковому угрупованню», це дехто Квіт, екс — міністр освіти, голова Національного агенства по забезпеченню якості освіти і дехто Дніпров, екс — заступник міністра освіти, заступник керівника апарату Офісу Президента Володимира Зеленского. Усю цю інформацію можна почерпнути з відеозапису інтерв'ю.

Так що ж у результаті виходить ? Ректор «Житомирської політехніки» — фальшивий ректор ? Якщо його дисертації відверта «липа», то він упродовж років з десять незаконно отримував чималу зарплату та інші виплати ? Це не враховуючи  державних нагород  та різноманітних благ ?!

А доки професор Бутинец криком кричить у соціальних мережах про факти плагіату і корупції, державні органи мовчать. Здавалося б, простіше простого перевірити факти і офіційно спростувати їх. Але перевіряти не хочуть. Тому що заздалегідь знають результат ? Чи бояться вийти на самих себе ?

Крапку в цій історії ставити ще дуже рано, адже бунтівний професор протистоїть не лише окремому плагіатору від науки, а величезній корупційній системі, в якій загрузла держава Україна.

Початок історії тут: http://insider.zt.ua/top/42294-kolishny-vchitel-kandidata-v-meri-vktora-yevdokimova-zvinuvachuye-uchnya-v-plagat.html

«Дах» плагіатору забезпечує проректор, генерал — майор міліції В.Нонік ? https://vesti.ua/strana/eks-glava-militsii-vinnitskoj-oblasti-kupil-kvartiru-v-odesse-za-2-mln-griven

Інтерв'ю записав Віктор Котенко: «Хотілося б дізнатися, як цю проблему бачить Віктор Євдокимов. Я завжди готовий записати інтерв'ю з ним»

ПЛАГИАТ. Профессор разоблачает …

Украина.

  В Житомире с новой силой разгорелся конфликт между апологетом науки о бухгалтерском учёте, профессором, доктором наук Францем Бутинцом и его бывшим учеником, ректором государственного университета «Житомирская политехника» Виктором Евдокимовым. Противостояние длится уже несколько лет и суть его заключается в следующем: коллеги профессора Бутинца сообщили ему о том, что в кандидатской и докторской диссертациях Виктора Евдокимова обнаружен чистой воды плагиат. Это означает, что титулованый ректор, словно нашкодивший двоечник, слово в слово списал чужие работы, вставляя фрагменты из них в свои диссертации. Франц Бутинец эту информацию проверил и ужаснулся — сотни фрагментов действительно слово в слово украдены из диссертаций других научных деятелей ! И таких эпизодов профессор задокументировал аж 267 ! Что ж теперь получается ? Докторская диссертация ректора «Житомирской политехники» — «липа» ? И звания, и награды и высокие должности Виктора Евдокимова – это результат банальных фальсификаций ?  Держи вора ???

Профессор Бутинец многократно, но безрезультатно обращался с заявлениями о плагиате ректора в различные государственные органы Украины, вплоть до профильного министерства, офиса президента Украины и Генерального прокурора Украины. Однако никто из чиновников до сих пор не инициировал проверку информации о плагиате и других сопутствующих злоупотреблениях. Более того, все тексты обращений Бутинца загадочным образом оказывались в руках ректора Евдокимова, который, воспользовавшись ими, решил оспорить правдивость информации о своём плагиате в суде. Однако, судебные иски ректора о защите чести и достоинства и признании компроментирующей информации недостоверной почему — то базируются лишь на требовании опровергнуть смачные нелицеприятные эпитеты, которые прямолинейный Франц Францевич употреблял в своих заявлениях. Схема планировалась простая: суд должен признать, что Виктор Евдокимов не такой — сякой нехороший человек, каким его назвал старый учитель, и поэтому информация о плагиате как бы автоматически не соответствует действительности. Но этот номер не прошёл, суды первой и апелляционной инстанций не удовлетворили исковые требования ректора «Житомирской политехники». Адвокат Евдокимова в судебном заседании долго и выразительно зачитывал ругательные выражения, которыми Франц Бутинец обложил как самого ректора, так и его сподвижников, но аргументов, которые бы опровергали факты плагиата, изложено не было. Последнее заседание Апелляционного суда Житомирской области состоялось 20 октября 2021 г., случайную видеозапись, сделанную мобильным телефоном, можно посмотреть по ссылке : https://youtu.be/qoewVk2aYgw

Решения судов:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/97495940

https://reyestr.court.gov.ua/Review/100465216

После оглашения судебного вердикта профессор Бутинец пожелал дать интервью независимому журналисту Виктору Котенко. Видеозапись шокирующих откровений смотрите по этой ссылке:  https://youtu.be/j1uJ73TlnMw

Информацию, которую озвучил профессор Бутинец, смело можно назвать сенсационной! Опальный профессор показал сводную сравнительную таблицу с выдержками из диссертаций Виктора Евдокимова и других научных работников — совпадения просто поразительные, буква в букву, запятая в запятую ! Также он рассказал, что научные диссертации в государственном университете «Житомирская политехника» продаются направо и налево случайным людям по цене от 10 до 20 тысяч долларов за штуку и продано их уже сотня.

Франц Бутинец озвучил фамилии высокопоставленных чиновников, которые обеспечивают «крышу» житомирской "научной группировке», это некто Квит, экс — министр образования, глава Национального агенства по обеспечению качества образования и некто Днипров, экс — заместитель министра образования, заместитель руководителя аппарата Офиса Президента Украины Владимира Зеленского. Всю эту информацию также можно почерпнуть из видеозаписи интервью.

Так что же в итоге получается ? Ректор «Житомирской политехники»  — фальшивый ректор ? Если его диссертации и научные регалии откровенная «липа», то он на протяжении лет десяти незаконно получал немалую зарплату и другие выплаты  ? Это не считая государственных наград и прочих подношений ?!

А пока профессор Бутинец криком кричит в социальных сетях о фактах плагиата и коррупции, государственные органы безмолствуют. Казалось бы, проще простого проверить вопиющие факты и официально опровергнуть их. Но проверять не хотят … Потому что заранее знают результат ? Или боятся выйти на самих себя ?

 Точку в этой истории ставить ещё очень рано, ведь опальный профессор противостоит не только отдельно взятому плагиатору от науки, а огромной коррупционной системе, в которой погрязло государство Украина.

Предистория здесь: http://insider.zt.ua/top/42294-kolishny-vchitel-kandidata-v-meri-vktora-yevdokimova-zvinuvachuye-uchnya-v-plagat.html

«Крышу» плагиатору обеспечивает проректор, генерал — майор милиции В.Ноник ? https://vesti.ua/strana/eks-glava-militsii-vinnitskoj-oblasti-kupil-kvartiru-v-odesse-za-2-mln-griven

Интервью записал Виктор Котенко: «Хотелось бы узнать, как эту проблему видит Виктор Евдокимов. Я всегда готов записать интервью с ним»

Добавить комментарий